دندانگیر ابی

دندانگیر آبی مایا با طراحی ویژه مناسب برای از بین بردن خارش و درد لثه کودک در زمان رویش دندان ها تولید و ساخته شده است. مواد استفاده شده در ساخت این محصول از نوع غذایی بوده و با استفاده از آب مقطر و رنگ خوراکی پر شده است.

پستانک نوک گرد
شیر دوش
فهرست