سرشیشه ارتودنسی +3 ،+9

سر شیشه ارتودنسی تمام سیلیکونی سامی طبق آخرین استانداردهای جهانی و کاملا مطابق با فرم دهان کودک ساخته شده است.شکل ارتودنسی این محصول حس شیر دهی با پستان مادر را برای کودک تداعی می کند و کمک زیادی به تغذیه کودک با شیشه شیر می نماید.ساخته شده از 100% سیلیکون خالص می باشد.

پستانک تمام سیلیکون ورقی
سرشیشه نوک گرد +3،+9
فهرست