پوار بینی

پوار بینی سامی وسیله ای مناسب برای تخلیه ترشحات بینی کودکان در زمانی که کودک بیمار است و یا به سختی نفس  می کشد،با استفاده  از پوار بینی سامی می توانید حفره بینی او را تمیز کنید و به این ترتیب نفس کشیدن را برای او راحت کنید.

سرشیشه دهانه عریض +3،+9
شیر خوری دسته دار متوسط و بزرگ (150 میل ،240 میل)
فهرست