بند پستانک

بند پستانک

بند پستانکبند پستانک پارچه ای سامی به آسانی به تمامی پستانک ها متصل می شود و از افتادن پستانک و کثیف شدن آن جلوگیری می کند. جنس پارچه‌ ی این…
فهرست