پوار بینی

پوار بینی

پوار بینیپوار بینی سامی وسیله ای مناسب برای تخلیه ترشحات بینی کودکان در زمانی که کودک بیمار است و یا به سختی نفس  می کشد،با استفاده  از پوار بینی سامی…
فهرست