سیلیکون گرید پزشکی در خدمت بهداشت و سلامت

سیلیکون گرید پزشکی در ساخت اجزا مصنوعی بدن مانند دست، پا، گوش، جمجمه مصنوعی، بینی مصنوعی ، لوله معده، مفصل مصنوعی، پوست مصنوعی، پاشنه و غیره، می تواند یکی از…
سیلیکون گرید پزشکی

کاربردهای سیلیکون

ویژگی های لاستیک سیلیکون کاربردهای سیلیکون که به عنوان یک الاستومر برای محصولاتی که در آن استفاده می شود، مزایای بسیاری از جمله انعطاف پذیری را بهبود می بخشد و…
کاربردهای سیلیکون
فهرست