سرشیشه نوک گرد +3،+9

سرشیشه تمام سیلیکون سامی طبق آخرین استانداردهای جهانی و کاملا مطابق با فرم دهان کودک ساخته شده است. این محصول حس شیردهی با پستان مادر را برای کودک تداعی می کند و کمک زیادی به تغذیه مناسب کودکان با شیشه شیر می کند.

سرشیشه ارتودنسی +3 ،+9
سرشیشه دهانه عریض +3،+9
فهرست